Oversættelse / Tolkning

Skriftlige oversættelser: Dansk / Japansk / Engelsk

Der er kun 5.5 millioner mennesker, som har dansk som modersmål.  Mange danskere kan uden besvær begå sig på engelsk eller andre udenlandske sprog.  Situationen for gennemsnits japanere kan slet ikke sammenlignes med dette.

Samtidig adskiller japansk sig enormt både i fremtoning og i struktur fra europæiske eller vestlige sprog.  En komplet oversættelse kræver ofte komplet omformulering.

For at kunne levere en samvittighedsfuld oversættelse, skal jeg være velbevandret i situationen hvori teksten befinder sig. Dette er især vigtigt, når den ny oversættelse skal kunne fungere som en del af allerede eksisterende tekster eller dokumenter.  Transskribering eller glosevalg skal være konsekvent.

Transskribering af danske egennavne til japansk skrift er en opgave for sig.  Skal navnet NOVO fremstå på japansk som NO-VO eller NO-BO?  Hedder H. C. Andersen A-NA-SE-N eller A-N-DE-RU-SEN?

Mundtlig kommunikation:  Dansk / Japansk / Engelsk

Udenlandske sprog og moderne japanere

Gæster fra Japan?  Hvordan skal vi forberede os – de er så dårlige til engelsk?  Sådan plejede mange danske virksomheder at reagere, når der er tale om japansk besøg.

Situationen er noget anderledes nu.  Der er mange japanere som mere eller mindre kan klare sig  på engelsk. Skoleundervisning på engelsk i Japan er solid hvad angår læsning af skrevne tekster, men forståelse og deltagelse i engelsk samtaler halter langt bagefter.  Konsekvensen er at man nu mixer engelsk i dansk-japansk mødeforløb.

Det forberedte materiale, det være sig i form af tryksager eller PPT præsentationer, er i de fleste tilfælde på engelsk.  Selv om mødet forgår på dansk-japansk ved hjælp af tolk, kan de forberedte materialer på engelsk senere hen fungere som fælles reference for deltagere.  Dette vil være nyttigt, skulle der være tale om opfølgning af mødets indhold via f.eks. e-mail korrespondance.

Dette betyder at jeg som tolk skal være forberedt på tre sprog, da dansk-japanske møder ofte afvikles på grundlag af engelsksprogede præsentationer.