Velkommen

DANSK, JAPANSK, ENGELSK – i en ny sammenhæng

En ny tidsalder er kommet for tolke og oversættere hvis arbejde involverer japansk. Indtil fornyligt kunne tolkene arbejde mere stringent tosproglig ”frem og tilbage” mellem dansk og japansk.  Sådan er det ikke længere.

Både danskere og japanere udtrykker sig naturligvis bedst og mest frit og derved mere nuanceret på sine egne modersmål.  Samtalen udvikler sig mere gnidningsfrit jo færre sprogvariationer der er tilstede.  Men i den moderne verden forekommer også situationer, hvor der er talt og oversat på kryds og tværs mellem tre (eller flere) sprog – nemlig dansk, japansk og engelsk.

Mange danskere behersker engelsk eller flere udenlandske sprog, og kan bevæge sig frit blandt dem.  Flere og flere japanere har også lært engelsk, men det vil tage japanere noget længere tid for nogenlunde at kunne frigøre sig fra tolk og oversætters medvirken. Dette skyldes ikke mindst de forskellige måder sprogene er opbygget på.  For Japanere at kunne praktisere udenlandske sprog kræves ikke alene indskoling og indlæring men ikke mindst oplevelser.  Til daglig kommer gennemsnits japanere ikke i kontakt med talt engelsk.  Når de ser TV eller film, er det stort set altid med synkroniseret tekst. Dette giver ikke nogen øvelser i sprog praktik. Derfor selv med deres fortrinsvis gode engelske kundskaber, vil de ofte foretrække, at der er oversættelse eller tolkning for at være sikker på forståelsen.

Når jeg selv oplever livet i Danmark gør jeg det med to briller.  Når jeg læser og hører hvad der sker i Japan, er det også ud fra to synsvinkler samtidig. Samtidig er jeg bevidst om en eventuel engelsk version.

Derfor mener jeg, at jeg kan være til god hjælp i dansk-japansk-engelsk sammenhæng til at finde fælles forståelse af situationen.